Wanneer en wat wordt uitgekeerd?


Het verschil tussen de aankoopprijs (koopprijs inclusief kosten koper) en de verkoopprijs is de waardestijging. Hiervan wordt 50% direct na verkoop van een woning uitgekeerd.

Als de woning aan het einde van de looptijd van het tractiecontrat, bij verkoop, minder waard blijkt te zijn, komt de waardedaling niet ten laste van de bewoner. Tractiewonen NL behoudt zich het recht voor om in dat geval de woning niet te verkopen.

Bureau-Stedelijke-Planning_Housing-Price-Forecaster-vs-gemiddelde-transactieprijs-2005-2020