Bewoningsplan

De tractiewoner gaat met de eigenaar van de woning eigenlijk een soort partnership aan. Want beiden zijn gebaat bij de waardestijging. En dus ook bij een gebruik van de woning die de waarde ten goede komt. Door goed op de woning te passen en zorgvuldig onderhoud te bevorderen. Dit partnership wordt schriftelijk vastgelegd in een bewoningsplan.

 

 

Daarin beschrijft de toekomstige tractiewoner hoe hij of zij om zal gaan met de woning en het onderhoud. Dit bewoningsplan bepaalt mede de gunfactor van deze woningzoeker. Daarnaast is ook van belang dat urgentie, kennis van en verbondenheid met de buurt en economische binding in dat plan niet onbenoemd blijven.

tractiewonen