Waardestijging bij bewoners

Waardestijging bij bewoners

Tractiewonen is het antwoord op de vraag hoe arm en rijk zich wat dichter bij elkaar kunnen wonen. Financieel gesproken dan. Dat is dus een heel andere benadering van de woningmarktproblematiek!

De meeste oplossingen richten zich op kopen. Op de vraag hoe starters of kleinverdieners toch aan een hypotheek kunnen komen. Tractiewonen richt zich op de kloof die ontstaat tussen mensen met een koophuis en mensen met een huurhuis. De groep die wel en de groep die geen vermogen opbouwt.

Tractiewonen is daarmee een alternatief woonconcept tussen kopen en huren. Waar niet eigendom maar wonen bepaalt of je meedeelt in de waardestijging van vastgoed.

De kloof
De klooftussen arm en rijk wordt groter. En juist huizenbezit - of ‘de woningmarkt’- draagt in hoge mate bij aan deze kloof. Daarom zou die markt ook ingezet kunnen worden om de kloof juist te verkleinen. Zonder de noodzaak om ‘een huis kopen’ als oplossing te zien.

Hoe dan?
Huizenbezitters profiteren naast ‘wonen’ ook van vermogensop-bouw. Het betalen van rente en aflossing levert op de lange termijn dus ook rendement. Maar huurders krijgen voor hun huur alleen maar ‘wonen’. Terwijl huur een belangrijk bestanddeel is in de

businesscase van verhuurders. Een businesscase waaraan de huurder dus eigenlijk bijdraagt. Waarom zou die daar dan niet extra voor beloond worden?

Wat levert dat op?
Voor tractiewonen hoeft de bewoner geen kapitaal op tafel te leggen. De woningeigenaar of verhuurder deelt de waardestijging fiftyfifty met de bewoner bij zijn vertrek of bij verkoop van de woning. Zo hebben ze allebei rendement.